Anna Ioannovna 1730-1740

Chervonets 1730
Chervonets 1730