Pavel I 1796-1801

Chervonets 1796
Chervonets 1796